BEZPIECZNY SPACER

BEZPIECZNY SPACERWaldemar Wierzba

To nowoczesna publikacja służąca poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, która sięga do najlepszych światowych wzorców, a jednocześnie budzi w młodych polskich uczestnikach ruchu drogowego świadomość zasad bezpieczeństwa. Zamiast nudnego, teoretycznego wykładu czytelnik znajduje w tej książce barwną, dynamiczną opowieść o przygodach czworga przyjaciół realizujących, inspirowany międzynarodowym programem Long short walk fotoreportaż na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Bohaterowie są młodzi, sympatyczni i pełni entuzjazmu. To świadomi ludzie, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo na drogach i włączają się do działań mających na celu jego poprawę. Jeden z bohaterów mieszka na stałe w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, to daje możliwość wymiany doświadczeń na temat doświadczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego nieograniczonych wyłącznie do polskich realiów.

Czytelnikowi łatwo jest się utożsamić z bohaterami mającymi takie cechy i prezentującymi takie postawy. Bezpieczny Spacer kształtuje postawy właściwe dla świadomych, odpowiedzialnych ludzi przekonanych, o możliwości i skuteczności współdziałania z innymi po to, żeby na drogach było bezpiecznie i świat stawał się coraz lepszy.

Liczba stron: 32
Oprawa: zeszytowa
ISBN 978-83-60977-80-4