RAZ NA MILCZENIE

RAZ NA MILCZENIEMonika Maliszewska-Gruca

Raz na milczenie jest wyprawą w poszukiwaniu miłości, sacrum, człowieczeństwa – próbą poznania siebie, oswojenia lęków, zrozumienia ograniczeń… Jest to poezja bardzo osobista, na pewnych poziomach komunikacji wręcz hermetyczna – adresowana do jednego tylko czytelnika. Wszelako inni odbiorcy są także zaproszeni do poznawania tajemnicy, nie pozostawia się ich w roli okazjonalnych podglądaczy. Owa inwitacja wyraża się w przywołaniu rozpoznawalnej dla kulturalnego czytelnika topiki oraz słów-kluczy, a także w nawiązaniach do tradycji kulturowej poprzez rytm, nastrój, motywy etc. Dzięki takiemu zabiegowi wiersze składające się na ten tom nie pozostają wiwisekcją, co byłoby przypadłością nie do wybaczenia, lecz wpisują się w polifoniczny dialog europejskiej kultury.

Maliszewska-Gruca jest poetką świadomą swojego warsztatu, co sprawia, że jej imaginacja znajduje oryginalną literacką formę wyrazu. Autorka prowadzi inteligentną grę ze sobą oraz czytelnikiem, którego przyzwyczajenia literackie zdarza się jej wystawiać na próbę.

Poezja ta daje się czytać jednym tchem. Są to strofy składające się na spójny komunikat, łatwo wpadające w ucho, melodyjne – egzystencjalna panika została w nich obłaskawiona.

 

Liczba stron: 80
Oprawa: miękka, klejona
ISBN 978-83-60977-91-0